Home Woke Ramen: Singapore’s First Wok Hei Ramen Woke Ramen—Chicken Chashu Prawn Ramen ($13.90) (image supplied)

Woke Ramen—Chicken Chashu Prawn Ramen ($13.90) (image supplied)

Woke Ramen—Changi Airport

Woke Ramen—Chicken Chashu Prawn Ramen ($13.90) (image supplied)

Woke Ramen—Prawn Paste Collagen Ramen ($14.90) (image supplied)
Woke Ramen—Seafood Mix Prawn Ramen ($18.90) (image supplied)