Home Woke Ramen: Singapore’s First Wok Hei Ramen Woke Ramen—Chicken Chashu Collagen Ramen ($13.90) (image supplied)

Woke Ramen—Chicken Chashu Collagen Ramen ($13.90) (image supplied)

Woke Ramen—Changi Airport

Woke Ramen—Chicken Chashu Collagen Ramen ($13.90) (image supplied)

Woke Ramen—Changi Airport
Woke Ramen—Chicken Gyoza Collagen Ramen ($12.90) (image supplied)